Bi-venlig have – hvordan?

Bierne er i tilbagegang på grund af sprøjtning af marker og færre levesteder ikke bare i Danmark men globalt. Derfor er det vigtigt at gøre haven så bi-venlig som mulig.

Vi har ikke haveaffald. Alt indgår i havens økologiske kredsløb. Vi bruger ikke pesticider eller kemi i haven, men nyder den sunde økologiske frugt og den naturlige have året rundt.
Her kan du læse om vores gamle bi-venlige have.

Den smukke vilde rose i gærdet – hyben til fuglene om vinteren og nektar til insekterne

Bi-venlig have - hvordan?
Humlebi i gårdhaven

Græsplæne med blomster

Det er så smukt, når forårsblomsterne blomstrer i græsplænen, derfor bliver græsset slået første gang i starten af april, når bierne og insekterne har suget nektar. Bierne er meget glade for mælkebøtter, så de får også lov til at brede sig.

Forårsblomsterne lader vi stå i haven indtil,de er afblomstrede, så bierne kan klare sig i det tidlige forår, hvor det tit er koldt og fugtigt i vejret. De vilde forårsblomster lader vi også stå både i havens bede, i skovbedet, i skærehaven og i græsplænen.

bi-venlig have - hvordan?

bi-venlig have - hvordan?

Bi-venlig have - hvordan?

Bi-venlig have - hvordan?

Huller i jorden – de vilde biers bo

Vi har steder i haven, hvor de vilde bier og humlebier har gravet små dybe huller i den bløde jord. Hullerne bliver aldrig dækket til, for vi holder meget af synet, når de brummende humlebier flyver lidt forvirrede ud om foråret fra deres gemmested, hvor de har skjult sig hele vinteren.

Humlebierne bestøver havens frugttræer, blomster og frugtbuske, så det er dejligt at se og høre de summende humlebier i haven. Sidste år plantede jeg et blomstrende bunddække og påskeliljer tæt ved boet, så humlebierne kan suge nektar og få næring og vand.

Bi-venlig have - hvordan?

Stenbedet – insekternes skjulested om vinteren

I det store stenbed ligger sten i alle størrelser. Imellem stenene overvintrer mange insekter, små biller, sommerfuglelarver m.m. Med tiden bliver stenene dækket af blød mos og vild bevoksning, så insekterne kan søge ly f.eks. når det regner eller blæser. Bagved stenbunken er der vilde buske med blomster og bær.

Stenene ligger tæt ved skoven og nøddehegnet, hvor der vokser erantis, vintergækker, påskeliljer samt dorothealiljer fyldt med nektar. I skovbunden blomstrer anemoner og vilde blomster.

Bi-venlig have - hvordan?

Bi-venlig have - hvordan?

 

Nedfaldsfrugt – næring til insekter, småfugle og havens dyr

Vores have bugner af frugt hvert efterår med æbler, pærer, blommer og kirsebær fra ca. 50 træer. Nedfaldsfrugten bliver liggende til fuglene, rådyrene og havens insekter. Vi plukker den mængde frugt, vi kan bruge i husholdningen. Resten giver vi med glæde tilbage til naturen.

Bi-venlig have - hvordan?

Læhegnet er insekternes og småfuglenes skjulested

Væltede træer, knækkede grene og løv bliver liggende i læhegnet og i gærdet. På den måde kan insekterne finde skjul, når det regner. Det visne løv og hule træer er gemmesteder for havens småfugle, og fuglene bygger også rede i læhegnet. Læs om det bi-venlige læhegn her.

bi-venlig have - hvordan?

Vinterdække af bedene til gavn for insekterne

Grangrene og de visne blade i efteråret beskytter rosenbedet og klematis mod frostskader, men vinterdækket er også ly for havens insekter, hvor de kan gemme sig, når det bliver koldt og regnfuldt.

Vinterdækket bliver først fjernet, når risikoen for frost er ovre, og dagtemperaturen kommer op omkring de 10 grader. Grangrenene lægger jeg ud på havens kompostbunke til glæde for fuglene, som spiser insekter og plukker redemateriale.

Bi-venlig have - hvordan?

Vælg bi-venlige planter, buske og træer

Det er en god ide konsekvent at vælge bi-venlige planter, buske og træer til haven, så der er et mere varieret udvalg af planter til havens bier og insekter. Det er med til at skabe et rigere fugleliv i haven.

I det tidlige forår blomstrer juleroserne og forårsblomsterne. Om sommeren blomstrer bi-venlige blomster i skærehaven, og den vilde rose breder sig frodigt i gærdet. Om efteråret bugner frugttræerne og bærbuskene med økologisk frugt og bær, og om vinteren kan insekter og fugle søge ly for kulden og finde næring i nedfaldsfrugt og hyben.

Til sommer får vi en ny biotop i haven for de fugle og insekter, som trives i stedsegrønne træer. Vi vil plante en gruppe stedsegrønne træer, som skal give læ til et sted i haven, hvor det blæser ind fra marken i vinterhalvåret.

Bi-venlig have-hvordan?
Helleborus niger – en af biernes ynglingsblomster.

Forårshilsener
Eva

Læs om bi-venlige haver:

Bi-avl: Bivenlig have

Idenyt: Sådan får du en bi-venlig have

Haveselskabet: Bi-venlige stauder og planter

Bomagasinet: Bi-planter – her er de bedste planter til bierne

http://www.vildebier.dk

Plan-bi : Vilde bier. De mest truede dyr i verden.

Miljøstyrelsen: Biernes tilbagegang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.