VILDT I HAVEN

rådyr- sundtliv50plus.dk

Vi har harer, fasaner og rådyr i haven.

Det har vi aldrig betragtet som noget problem men tværtimod en daglig glæde.

Da vi for snart mange år siden anlagde læhegnet hjalp Hedeselskabet os med at vælge de træsorter og buske, som rådyrene ikke bryder sig om, og hver gang vi planter i haven, så tager vi højde for, at vi har råvildt i haven.

Vi har også haft besøg af f.eks. sneugler, mår, ræv og pindsvin, og haven har mange småfugle.

Når det bliver forår hakker spætten på sit træ, nattergalen synger i skovkanten, og harerne løber parvis på marken.

Det er en gave at bo på en gammel gård med så rigt et dyre- og fugleliv i haven.

rådyr - sundtliv50plus.dk

Vi kunne ikke skyde de smukke rådyr, når de kommer på besøg ofte i flokke på 4-5 stk. ad gangen.

Det er det smukkeste syn, og vi er glade hver gang en rå vælger at føde sit lam i haven, hvilket er sket flere gange.

De har også brugt vores have til “træningsbane”, når de små rådyr skal lære at løbe, og vi nyder synet i vinterhalvåret, når rådyrene skraber i sneen for at finde nedfaldsfrugt, eller bukken står i vores have med sin flok.

Da vi anlagde frugthaven med de 84 frugttræer, så hegnede vi hvert enkelt træ ind i en periode.

Vi glæder os dagligt over, at de er i vores have, eller vi ser dem i skovkanten, når vi kører forbi.

Vores børn har mange barndomsoplevelser med rådyrene f.eks. har de cyklet ved siden af dyrene, når de løb på skovvejen.

Vi er taknemmelige over, at dyrene har valgt at besøge vores gamle have.

LÆS OM RÅDYR I HAVEN:

Havenyt: Rådyr i haven

Havenyt:  Hvilke træer og planter kan rådyrene ikke lide?

Haveselskabet:  Rådyr i haven – hvad kan man gøre?

Læs mere om Online Klubben Sundtliv50plus.

FLERE BIER I HAVEN – GODT FOR MILJØET OG NATUREN

Jeg har i flere år lagt mærke til, at der er markant færre bier, brumbasser og sommerfugle i haven.

Vi har stadigvæk meget frugt på træerne, men ikke i forhold til for 5 år siden. Der er mindre summende liv i haven end tidligere, men det er desværre ikke kun her.

Antallet af bier er gået drastisk ned ikke bare i Danmark men på verdensplan, hvilket har store konsekvenser for frugtavlerne, honningproducenterne og for naturen og miljøet.

Læs om bierne her.

FLERE BIER I HAVEN
Vi sprøjter ikke frugttræerne og bruger f.eks. ikke myregift ved huset eller kemikalier til at bekæmpe sygdomme og lus på træer og planter.

Derfor har jeg sat mig for at gøre vores have endnu mere bi-venlig i år ved at så blomster og grønt i vores gærde, som bierne godt kan lide og dele artikler og links om bier i haven.

Jeg skriver om det som kommentar til dette blogindlæg til inspiration for andre, der også gerne vil have flere bier i haven.

Du er meget velkommen til at skrive om dine erfaringer med at få flere bier i haven og dermed bedre bestøvning af frugttræer og buske samt større blomsterrigdom.

LÆS OM BIER I HAVEN:

Havenyt: Bier i haven

Haveselskabet: Vil du holde bier i haven?

Politiken:  Honningbier i haven

Danmarks Biavlerforening: Bier i haven

Tusindvis af bier er døde på Lolland 

57 Sprøjtegifte fundet i honningbier 

Læs den gode artikel i Haven august 2016, hvor hortonom Lise Hansted fortæller om, hvordan du helt konkret kan hjælpe humlebierne hele året.

I artiklen er også en oversigt over de 5 almindeligste humlebi arter.

Læs om Online Klubben Sundtliv50plus.

NÆRINGSRIG KOMPOST

komposttering - sundtoggrønt50plus.dk

 

Sidste sommer begyndte vi at kompostere med kompostorme, og det har vist sig at være en rigtig god beslutning, for nu har vi en kompostbeholder fyldt med næringsrig jord lige klar til gårdhaven og til potterne.

SÅDAN GØR DU:
Rengør din kompostbeholder og stil den på et plant underlag f.eks. fliser i nærheden af din bolig, så du har nemt ved at sortere dit affald og dit genbrug.

Hold komposten tilpas fugtig, så får du den bedste kompost, og kompostormene er mest aktive.

Sørg for at have en spand med låg i dit køkken til alt komposterbart f.eks. grøntsagsrester, frugtstykker, skræller, kernehuse samt kaffe- the-filtre m.m.

Der må ikke være  madrester f.eks. kød og færdiglavet mad i din kompost for ikke at tiltrække rotter.

Tilsæt haveaffald f.eks. blade, grene, mos eller andet samt lidt sand og vend komposten jævnligt med dit kompost redskab.

KOMPOSTORME:
Kompostorme trives bedst i ny kompost, der er en smule fugtig. De formerer sig hurtigt, og kompostormene er følsomme overfor vejrskift.
De fleste kompostorme dør, når det bliver vinter og frost.

Komposten er klar efter 3/4 år.

Jeg tømmer kompostbeholderen på et tidspunkt, hvor der er færrest orme i beholderen dvs. umiddelbart efter frostperioden.

Komposten blandes med efterårsløvet, som jeg river sammen i haven, og det hele lægges derefter i et stort rundt bed.

Iltningen af komposten gør, at vi får en bedre kompost uden orme og snegle, og så har vi komposten samlet et sted, hvor vi løbende kan hente til krukker o.a.

Kompostbeholderen bliver derefter rengjort og starter forfra igen med nye kompostorme.

 

LÆS OM KOMPOST

Bolius :  Om kompost

Havenyt:  Kompostering i beholder eller bunke

Havenyt:  Sådan bruger du kompost i haven 

Læs om Online Klubben Sundtliv50plus.