Spis for klimaet og bliv sundere

Verden har brug for nye grønne bæredygtige forbrugsvaner. Der skal sættes fart på den grønne omstilling ikke bare i Danmark men globalt. Den nyeste klimarapport siger med al tydelighed, at vi har ikke tid til at vente.

Jordens ressourcer er opbrugt, den globale befolkningstilvækst er stigende år for år. Derfor bliver vi nødt til at forbruge mindre ved at genbruge og spise mere plantebaseret.
Det gælder vores børns fremtid!

Regnskove fældes for i stigende grad at skaffe plads til kvæg, og sojaproduktion, som bruges til foder til svin. Fældningen af store skovarealer er til stor skade for det unikke dyreliv og de oprindelige folk, som lever i regnskovene.

Klimaet destabiliseres ved fældning af regnskove, fordi træerne optager store mængder CO2 og er på den måde med til at genoprette naturens balance med sunde økosystemer og regnvand.

Spis for klimaet

Opvarmningen af atmosfæren = drivhuseffekten betyder lige nu, at isen smelter med rekord fart ved polerne, hvorved metan siver op fra jorden og ud i atmosfæren, fordi permafrosten smelter.
Metan udledes også ved kvægdrift, derfor skal vi spise mange flere grøntsager og langt mindre kød og færre animalske produkter.

Metans drivhuseffekt er 80 gange stærkere end CO2 og kan dermed for alvor sætte skub i klimaforandringerne og medvirke til at skabe en domino-effekt med frygtelige globale ødelæggelser på grund af ekstremt vejr: oversvømmelser, hedebølge, tørke, der i sidste ende kan ødelægge livsgrundlaget for mennesker og dyr på jorden.

Globalt er biodiversiteten i krise, og menneskehedens eksistens truet, derfor er det vigtigt, at vi spiser flere økologiske grøntsager og erstatter rødt kød med lyst kød, fisk og grønt samt vælger bæredygtige produkter, som ikke transporteres over store afstande.

Ved at spise efter Fødevarestyrelsens nyeste 7 officielle kostråd, kan vi både gøre noget for klimaet og blive sundere.

Vinterhilsener
Eva

Læs om de officielle kostråd & vegetariske opskrifter

Altomkost.dk – De officielle kostråd godt for sundhed og klima

Hjerteforeningen: Nye officielle kostråd, sådan lever du sundt og passer på klimaet

Forbrugerrådet Tænk: Spis bæredygtig mad

Vegetarisk.dk: De bedste grønne madbloggere

Greenpeace: Læs om klima

Information: Tema om metan

Plastic Change: Mindre plastik er godt for klimaet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.