Bi-venlig have – hvordan?

Bierne er i tilbagegang på grund af sprøjtning af marker og færre levesteder ikke bare i Danmark men globalt. Derfor er det vigtigt at gøre…

Share: